Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596079
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Direcția Venituri -> Persoane Juridice

Acte necesare pentru :
·  1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI:
·  2. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN:
·  3. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOCELE DE TRANSPORT:
·  4. Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
·  5. Declarația de impunere pentru ocuparea domeniului public
·  6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
·  7. Declaratie decont privind sumele încasate din impozitul pe spectacole
·  8. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
·  9. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Lista detaliată cu acte :
1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI:

a. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul dobândirii/înstrăinării

 • Declarația – Model 2016 ITL - 002;;
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

b. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul clădirilor nou construite

 • Declarația – Model 2016 ITL - 002;
 • Procesul verbal de recepție semnat de un reprezentant al Primăriei Municipiului Arad – Serviciul Cadastru, Evidență Construcții;
 • Autorizația de construire;
 • Adeverința eliberată de Primăria Municipiului Arad – Serviciul Cadastru Evidență Construcții
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

c. Pentru depunerea reevaluărilor

 • Declarația – Model 2016 ITL - 002;
 • Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • Dovada prin care se atesta faptul că rezultatele reevaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de ANEVAR
 • extras de carte funciară actualizat;
 • Lista de inventar a bunurilor imobile;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

2. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN:
 • Declarația – Model 2016 ITL - 004;
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Adeverință de certificare adresă eliberată de Serviciul Cadastru, Evidență Construcții pentru terenurile situate în intravilan care nu au specificată adresa în contractul de vânzare-cumpărare sau în extrasul de carte funciară  

În cazul terenurilor situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie decât cea de curți/construcții:

 • Declarația – Model 2016 ITL - 004 cu viza Serviciului Agricol;
 • Copie statut;
 • Ultima balanță de verificare;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

3. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOCELE DE TRANSPORT:
 • Declarația – Model 2016 ITL - 005 – pentru autovehiculele cu masa totală autorizată sub 12 tone;
 • Declarația - Model 2016 ITL - 006 – pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone;
 • Declarația - Model 2016 ITL - 007 – pentru mijloacele de transport pe apă;
 • Actul de dobândire/înstrăinare – 5 exemplare – Model 2016 ITL - 054 sau factura fiscală;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Copie Carte de identitate a autovehiculului – certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie talon (în cazul radierii) - certificată de conformitate cu originalul;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

4. Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
 • Cerere – Model 2016 ITL - 012
 • Lista de inventar a bunurilor imobile la 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii;
 • Ultima balanță de verificare
 • Copie buletin pentru persoana delegată;
 • Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;
Sus

5. Declarația de impunere pentru ocuparea domeniului public
 • Declarația (anexa 1.1 la Hotărârea nr. 351/2015 a CLM Arad, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 - Model PMA-V5-05);
 • Avizul Arhitectului șef sau acordul primarului/viceprimarului (după caz);
 • Cererea de fiscalizare (în cazul afișelor sau fluturașilor)
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
 • cerere tip - Model PMA-V5-11;
 • copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor;
 • prezentarea biletelor în vederea fiscalizării;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

7. Declaratie decont privind sumele încasate din impozitul pe spectacole
 • Decontul pentru impozitul pe spectacole - Model 2016 ITL 017
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

8. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
 • Declarația - Model 2016 ITL - 014;
 • Copie contracte de publicitate în vigoare, încheiate între societatea prestatoare și beneficiarii serviciilor de reclamă și publicitate
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

9. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
 • Declarație – Model 2016 ITL - 015;
 • Copia autorizației de construire - certificată de conformitate cu originalul;
 • Documentul de dobândire al panoului sau structurii de afișaj;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat;
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved