Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 73842698
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

 
Anul: 2022     

Hotărârea Nr.28 din 18-01-2022
pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.27 din 18-01-2022
cu privire la aprobarea încheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/01.11.2013

Hotărârea Nr.26 din 18-01-2022
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Întocmire P.U.Z. si R.L.U ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ", extravilan Municipiul Arad, C.F. nr. 326999 Arad, judetul Arad, S.C. Accendis Trading S.R.L.

Hotărârea Nr.25 din 18-01-2022
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/2021 cu privire la aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a unor imobile situate în Zona Str. Posada

Hotărârea Nr.24 din 18-01-2022
cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 564/2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a imobilului cu destinația de unitate medicală, situat în Arad, str. Dr. Cornel Radu nr. 1, proprietate publică a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.23 din 18-01-2022
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 16/2022, ediția 1, revizia 1, privind aprobarea vânzării, prin licitatie publică deschisă, a imobilelor înscrise în CF nr. 357282 Arad și CF nr. 307560 Arad, imobile proprietate privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.22 din 18-01-2022
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 ianuarie 2022

Hotărârea Nr.21 din 18-01-2022
privind acordarea unui mandat unui reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad pentru exercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Arad în cadrul procedurii licitatiei publice pentru vânzarea imobilului teren si casă, situat în Municipiul Arad, str. Stefan Cicio Pop nr. 3

Hotărârea Nr.20 din 18-01-2022
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 03 decembrie 2021

Hotărârea Nr.19 din 18-01-2022
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 noiembrie 2021

Hotărârea Nr.18 din 18-01-2022
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotărârea Nr.17 din 18-01-2022
privind modificarea Hotărârii nr. 586/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăsurare a activitătilor comerciale si al pietelor în municipiul Arad

Hotărârea Nr.16 din 18-01-2022
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. D. Bolintineanu, nr. 12A - înscris în CF nr. 303295 Arad

Hotărârea Nr.15 din 18-01-2022
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Minervei, nr. 23 - înscris în CF nr. 302803 Arad

Hotărârea Nr.14 din 18-01-2022
privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 401/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe o perioadă de doi ani a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Labirint nr. 6

Hotărârea Nr.13 din 18-01-2022
cu privire la însusirea rapoartelor de evaluare a unor bunuri imobile aparținând Statului Român/Municipiului Arad

Hotărârea Nr.12 din 18-01-2022
privind schimbarea destinatiei, pe o perioadă de 10 ani a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 55 si darea în administrare a acestuia către Directia de Asistentă Socială Arad

Hotărârea Nr.11 din 18-01-2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad

Hotărârea Nr.10 din 18-01-2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad

Hotărârea Nr.9 din 18-01-2022
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti

Hotărârea Nr.8 din 18-01-2022
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă;

Hotărârea Nr.7 din 18-01-2022
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 si ale Legii nr. 350/2006

Hotărârea Nr.6 din 18-01-2022
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului României nr. 51/1998

Hotărârea Nr.5 din 18-01-2022
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12.2021, referitor la activitatea Registrului Agricol

Hotărârea Nr.4 din 18-01-2022
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafetele de pajisti si fânete din extravilanul municipiului Arad

Hotărârea Nr.3 din 18-01-2022
privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii Arad

Hotărârea Nr.2 din 18-01-2022
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 ianuarie 2022

Hotărârea Nr.1 din 18-01-2022
privind alegerea președintelui de ședință pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 ianuarie 2022

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved