Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74892947
 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Planul Urbanistic General (P.U.G.) este o documentaţie care are atât caracter director si strategic cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare ale unei localităti.

Scopul principal al P.U.G.-ului este utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice ca deziderat al dezvoltării durabile a localităţilor.

În contextul noii legislaţii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulteioare, fiecare unitate administrativ - teritorială are obligaţia sa îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Prin actualizarea Planului urbanistic general al muncipiului Arad, se vor stabili pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale municipiului pe o perioadă de 10 ani. Se vor lua în considerare noile cerinţe pe care trebuie să le satisfacă municipiul Arad în noua sa postură de oraş european şi poartă de intrare/ieşire a Romaniei în spaţiul european.

Iniţiator:
MUNICIPIUL ARAD, JUDEŢUL ARAD

Elaborator:
S.C. ICEBERG S.R.L.,
cu sediul în localitatea Berini, nr. 178,
comuna Sacoşul Turcesc, jud. Timiş

ETAPELE DE ELABORARE/ACTUALIZARE A DOCUMENTAŢIEI PUG ŞI RLU PENTRU MUNICIPIUL ARAD

  • Etapa I - Iniţierea - Iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism
  • Etapa II - Contractarea - Contractarea lucrării
  • Etapa III - Documentarea - Elaborarea studiilor de fundamentare
  • Etapa IV - Sinteza documentării - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate
  • Etapa V - Soluţia preliminară a PUG - Elaborarea formei preliminare a documentaţiei de urbanism
  • Etapa VI - PUG complet - Elaborarea documentaţiei complete a documentaţiei de urbanism
  • Etapa VII - Avize şi acorduri - Obţinerea avizelor şi acordurilor
  • Etapa VIII - PUG definitiv - Redactarea finală a documentaţiei de urbanism cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri
  • Etapa IX - Aprobare PUG - Aprobarea documentaţiei de urbanism de către Consiliul Local al Municipiului Arad
  • Etapa X - Implementare şi monitorizare PUG - Asigurarea caracterului public al documentaţiei de urbanism PUG şi RLU aprobate, conform legii

 

PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD - ACTUAL

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 2024


1
2
3
4
5
6
7
8
9
25


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved