Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74892849
 

MĂSURI PREVENTIVE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activitaţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgentă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat romane, precum şi persoanelor fizice. (Legea 481 din 8 octombrie 2004 - actualizată)

 1. MĂSURI VITALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 2. CATALOGUL MUNICIPIULUI ARAD CUPRINZÂND CLASIFICAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE, ÎN FUNCŢIE DE TIPURILE DE RISC SPECIFICE

 3. PUNCTE DE ADUNARE-IMBARCARE - extras din Planul de evacuare a Municipiului Arad

 4. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SĂRBATORILOR DE IARNĂ

 5. REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ PE PERIOADA DESFĂŞURĂRII SERVICIILOR RELIGIOASE ÎN OBIECTIVELE DE CULT

 6. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA VEGETAŢIA USCATĂ

 7. MĂSURI DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE TIMP DE CANICULĂ PENTRU OPERATORI ECONOMICI, ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, CETĂŢENI ŞI TURIŞTI

 8. CE SUNT MUNIŢIILE NEEXPLODATE - CUM SĂ TE PROTEJEZI ŞI SĂ ACŢIONEZI ÎN CAZUL DESCOPERIRII ACESTORA

 9. SFATURI UTILE ÎN CAZ DE CANICULĂ


 

  Prevederile Planului local de aparare împotriva inundaţiilor pentru perioada 2018-2021 (extras), harta municipiului Arad cu zonele potenţial inundabile, semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei şi măsurile ce trebuie luate de fiecare cetăţean pentru a-şi apăra viaţa şi bunurile în caz de inundaţii :

 

 1. REGULAMENT - CADRU privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Arad şi a Centrului Operativ

 2. SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL PENTRU AVERTIZAREA - ALARMAREA POPULAŢIEI ÎN CAZ DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE LA NIVELUL C.L.SU.ARAD (extras)

 3. NUMERELE DE TELEFON, FAX, ADRESELE DE E-MAIL ALE PERMANENŢEI (PRIMĂRIE, POLIŢIE ETC.) UNDE SE POT TRANSMITE AVERTIZĂRI, PROGNOZE, DECIZII, DISPOZIŢII ŞI INFORMAŢII


 4. TABEL CUPRINZÂND DATE CARACTERISTICE DE APĂRARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE (extras)

 5. MĂSURI PREVENTIVE ŞI OPERATIVE CE SE ÎNTREPRIND LA NIVEL LOCAL (extras)

 6. RAPORT ASUPRA STĂRII DIGURILOR DE APĂRARE ÎN ZONA MUNICIPIULUI ARAD, CARE CUPRINDE SITUAŢIA AFECTĂRII ACESTORA LA VIITURILE DIN ULTIMA DECADĂ ŞI MODUL LOR DE REFACERE (extras)

 7. PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE LA FOLOSINŢELE DE APĂ POTENŢIAL POLUATOARE, PROPRIU UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE (extras)


 8. MĂSURI INSTITUITE DE C.L.S.U. AL MUNICIPIULUI ARAD PENTRU PERIOADELE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ (extras)

 9. Harta municipiului Arad cu zonele potenţial inundabile

 10. SEMNIFICAŢIA CODURILOR DE CULORI PENTRU AVERTIZĂRILE METEOROLOGICE ŞI HIDROLOGICE

 11. SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR DE ALARMARE ACUSTICE A POPULAŢIEI


 12. Măsuri ce trebuie luate de fiecare cetăţean pentru a-şi apăra viaţa şi bunurile

 


 

 

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 2024


1
2
3
4
5
6
7
8
9
25


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved