Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596800
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Direcția Venituri -> Persoane Fizice

Acte necesare pentru :
·  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri:
·  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan/extravilan:
·  Declarație de impunere pentru ocuparea domeniului public:
·  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan în intravilan:
·  Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport (în cazul dobândirii/înstrăinării mijloacelor de transport sau schimb de domiciliu):
·  Declarație de impunere privind stabilirea taxei, pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, pentru firma instalată la locul exercitării activității precum și a taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
·  Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole, respectiv decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole:
·  Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice:

Lista detaliată cu acte :
Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri:
1. În cazul dobândirii/înstrăinării cladirilor rezidentiale:
 • declarația fiscala – Model 2016 ITL 001;
 • actul de identitate, în original și copie conforma cu originalul;
 • actul de dobândire/înstrăinare, în original și copie conforma cu originalul;
 • autorizație de construire/demolare, în original și copie (in cazul cladirilor nou construite/demolate);
 • proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în original și copie ( in cazul cladirilor nou construite/demolate);
 • adeverinta eliberată la recepționarea lucrării de către Serviciul Cadastru, Evidență Constructii, original și copie conforma cu originalul;
 • planul imobilului ( R.L.V., schiță apartamentare) din care să rezulte suprafața construită desfășurată a construcțiilor, cu excepția apartamentelor situate la bloc, în original și copie; 
 • plan pentru fiecare nivel construit, în original și copie conforma cu originalul;
 • certificatul de performanță energetică, în original și copie conforma cu originalul.

 2. În cazul dobândirii/înstrăinării cladirilor nerezidentiale si/sau mixte:

 • declarația fiscala – Model 2016 ITL 001;
 • actul de identitate, în original și copie conforma cu originalul;
 • actul de dobândire/înstrăinare, în original și copie conforma cu originalul;
 • contractul de comodat, inchiriere, autorizatia de construire si/sau desfiintare, dupa caz, privind schimbarea destinatiei cladirii;
 • raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
 • planul imobilului ( R.L.V., schiță apartamentare) din care să rezulte suprafața construită desfășurată a construcțiilor, cu excepția apartamentelor situate la bloc, în original și copie; 
Sus

Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan/extravilan:
 • declarația de impunere Model 2016 ITL 003;
 • actul de identitate, în original și copie conforma cu originalul;
 • actului de dobândire/înstrăinare, în original și copie conforma cu originalul;
 • declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol.
Sus

Declarație de impunere pentru ocuparea domeniului public:
 • declarație privind ocuparea domeniului public, Model PMA-V6-06;
 • actul de identitate, în original și copie;
 • acord/aviz pentru ocuparea domeniului public, în original și copie;
 • cerere de fiscalizare ( în cazul afișelor și fluturașilor).
Sus

Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan în intravilan:
 • declarație de impunere tip - Model 2016 ITL 003;
 • actul de identitate, în original și copie conforma cu originalul;
 • actul de dobândire/înstrăinare, în original și copie conforma cu originalul;
 • declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată  la registrul agricol, în original;
 • adeverință eliberată de către Serviciul Cadastru și Agricultură al Primăriei Municipiului Arad (din care să rezulte adresa unde este situat terenul transformat în intravilan), în original și copie.
Sus

Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport (în cazul dobândirii/înstrăinării mijloacelor de transport sau schimb de domiciliu):
 • declarația fiscala Model 2016 ITL – 005, Model 2016 ITL – 006, Model 2016 ITL - 007
 • fișă de înmatriculare/radiere (daca este cazul);
 • fișă de înmatriculare/radiere vizată în localitatea de unde se radiază mijlocul auto, însoțită de certificatul de atestare fiscală;
 • actul de identitate al declarantului în original și/sau copie conforma cu originalul;
 • actul de identitate al cumpărătorului in original sau copie conforma cu originalul;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original și copie;
 • actul de dobândire/înstrăinare in 5 exemplare în original;
 • cartea de identitate a autovehiculului, în original și copie conforma cu originalul;
 • talon (în cazul radierii), cu mențiunea înstrăinat către cumpărător, în original și copie conforma cu originalul;
 • certificatul de atestare fiscală (în cazul dobândirii), în original și copie conforma cu originalul.
Sus

Declarație de impunere privind stabilirea taxei, pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, pentru firma instalată la locul exercitării activității precum și a taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
 • declarație de impunere Model 2016 ITL – 015
 • actul de identitate, în original și copie ;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original și copie;
 • autorizația de construire, în original și copie;
 • declaratia fiscala Model 2016 ITL – 014 precum si contractul de prestări servicii in original si copie, în cazul taxei pentru servicii de reclamă și publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană.
Sus

Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole, respectiv decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole:
 • cerere tip Model PMA-V6-09;
 • factura de tipărire a biletelor/abonamentelor, în original și copie;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original și copie;
 • prezentarea biletelor în vederea fiscalizării;
 • decont lunar Model 2009 ITL - 029
Sus

Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice:
 • cerere tip (Model 2016 ITL 010) ;
 • actulul de identitate a titularului/proprietarului imobilului, în original și copie conforma cu originalul;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original și copie conforma cu originalul;
 • actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată pentru persoanele care solicită certificatul în numele altei persoane;
 • solicitarea în scris notarului,respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil;
 • certificatul de deces al proprietarului imobilului în cazul certificatelor solicitate pentru moșteniri/succesiuni, în original și copie conforma cu originalul;
 • certificatul de calitate de moștenitor, în original și copie conforma cu originalul;
 • certificatul de nastere /casatorie al succesorului (daca este cazul).
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved