Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75578226
 

 
  LICITATII... Feb 02, 2022
    PUBLICATIE DE VANZARE PENTRU BUNURI IMOBILE, Ziua 17, luna FEBRUARIE, anul 2022 - LICITATIA II

 

MUNICIPIUL ARAD, Direcția Venituri – Serviciul Urmărire Venituri, cu sediul în Arad, str. M. Scaevola nr. 11, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, organizează în data de 17.02.2022, orele 11:00, la sediul Direcției Venituri din mun. Arad, str. M. Scaevola, nr. 11, licitație publică pentru vânzarea

bunului imobil compus din teren extravilan + hală industrială, situat în mun. Arad, Șoseaua Arad-Timișoara, km 7, jud. Arad, proprietatea debitorului S.C.PARASCHIVA 2 S.R.L., cu sediul în mun. ARAD, str. HATEG, nr. 1, bl. 5-1, SC.A, ap. 14, jud. Arad, care a fost indisponibilizat prin procesele verbale de sechestru nr. 283217/04.06.2019, nr. 260440/22.03.2021 și nr. 737249/10.11.2021:

- proprietate imobiliară, compusă din teren extravilan în suprafață de 1704 mp + hală industrială în suprafață de 2398 mp, înscrisă în CF 329927 Arad, la prețul de pornire a licitației de 341.250,00 lei fără TVA.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până cel mai târziu la data de 15.02.2022, ora 1400, următoarele: - oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare sau o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației care se va achita la Trezoreria Municipiului Arad în contul RO10TREZ0215059XXX014259, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând a se prezinta la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Venituri sau la numărul de telefon 0257/281049.

Data publicării 02.02.2022.

                                                     

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Pavel Neamtiu


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved