Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 69801450
 

 
  LICITATII... Mai 08, 2019
    ANUNT

 

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Județul Arad, Bld. Revoluției nr. 75, Cod Unic de Înregistrare nr. 3519925, închiriază imobil în municipiul Arad, necesar funcționării și desfășurării activității unor servicii din cadrul Direcției Generale Poliția Locală. Imobilul trebuie să corespundă cerințelor descrise în caietul de sarcini.

- Documentația privind procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil - se poate vizualiza - AICI

Procedura aplicată este închirierea prin licitație publică.

Criteriul de  atribuire a contractului de închiriere este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prin licitație publică deschisă cu oferte în plic sigilat, cu condiția respectării specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

Durata contractului de închiriere. Contractul se încheie pentru anul 2019, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii, cu perioade succesive de câte un an.

Locul de procurare a documentației. Documentația privind procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil este disponibilă la adresa de internet www.primariaarad.ro și la sediul Primăria Municipiului Arad, Bulevardul Revoluției nr. 73, Palatul Cenad, serviciul Relații cu Publicul, registratura generală.

Locul si modul de depunere a ofertei. Formularul de ofertă împreună cu actele doveditoare se vor depune la registratura generală a Municipiului Arad, serviciul Relații cu Publicul, Palatul Cenad, Bulevardul Revoluției nr. 73, în plic închis, sigilat, însoțit de scrisoare de înaintare.

Termen limită de depunere a ofertelor. Formularul de ofertă împreună cu actele doveditoare se vor depune în termen de patru zile lucrătoare de la aducerea la cunoștință publică a procedurii.

Data limită pentru depunerea ofertei                14.05.2019 ora 12,00
Data deschiderii ofertelor                                14.05.2019 ora 14,30   

Informații la tel. 0257/281.850 interior 202, fax 0257/284.744.


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
29 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved