Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 73234300
 

 
  COMUNICATE... Oct 10, 2017
    Se depun cererile pentru ajutoarele bănesti de încălzire a locuintei

 

>Beneficiarii ajutoarelor bănești pentru încălzirea locuințelor, în sezonul rece noiembrie 2017- martie 2018, pot să își depună cererile începând din 16 octombrie, la centrele special amenajate de Primăria Arad în cartiere.
Cererile tip pot fi ridicate de beneficiarii pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad din cartiere, iar beneficiarii a căror încălzire a locuinței se face cu energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri de la centrele de preluare a cererilor.

Menționăm că pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, formularul de cerere și declarația pe propria răspundere este unic pentru toate tipurile de încălzire (energie termică, energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri). Tipul de încălzire se evidențiază pe cerere, prin bifarea căsuței aferente fiecărui tip de încălzire.

Activitatea de depunere a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică se va face de de luni până joi între orele 8.00 – 17.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00.

Centrele unde se ridică cererile:
1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor NR. 1 
Locație: Arad, str. Piața Plevnei, nr. 1                        
Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ța Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureșel, Grădiște, Cartierul Funcționarilor.
2) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor NR. 2
Locație – Arad, Micalaca, Calea Radnei bl. 108
Cartiere arondate: Micalaca (inclusiv zona III).
Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică de la toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.
3) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor NR. 3
Locație – Arad, Calea Aurel Vlaicu, Nr. 227
Cartiere arondate:
A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Șega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
4) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor NR. 4
Locație – Arad, str. Baladei (zona Confecții), bl. 5
Cartiere arondate:
A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaș.
B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaș, Șega.
5) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor NR. 5
 Locația – Arad, str. Calea Radnei, nr. 250. La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor, doar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și de alocația pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile se vor depune începând cu data de 16.10.2017, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018. Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se va face începând cu luna noiembrie 2017 pentru solicitanții care au depus cereri în perioada 16.10.2017 – 20.11.2017. După acest termen, cererile vor fi aprobate conform O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare și anume:

 • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective ;
 • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii.

Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se vor prelua la sediul Centrului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 2, situat în Arad, Micalaca, Calea Radnei bl. 108, de la toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

 

Cererea și declarația pe propria răspundere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
  • Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cei peste 14 ani;
  • Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
  • Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
 •  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
  • adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
  • venituri obținute din străinătate;
  • cupon de pensie (orice fel de pensie);
  • cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
  • adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
  • adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
  • adeverintă indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  • talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
  • cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
  • act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
  • hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
  • indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani;
  • stimulentul lunar de inserție;
  • orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în în declarația de venituri cod 01 - 80;
 • În cazul beneficiarilor de prestații sociale se vor prezenta, după caz următoarele acte doveditoare :
  • cupon prestații sociale (ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei);
  • orice alt act doveditor;
 • Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
 • Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
  • contract de vânzare – cumpărare;
  • contract de închiriere;
  • orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
 • Acte doveditoare privind bunurile mobile:
  • certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
 • Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
  • factură E-ON  (în copie);
  • factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
  • contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).
 • Pentru beneficiarii de ajutor social și de alocația pentru susținerea familiei aceștia vor prezenta copie acte de identitate și adeverință de salar net.

Nu se solicită :

  • adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă;
  • acte doveditoare privind bunurile;
  • comunicarea dispoziției privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece anterior.

Nu beneficiază de ajutoare persoanele care dețin:
– clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepția locuinței de domiciliu.
– terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
–  autoturism/autoturisme și/ sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
–  șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
–  utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
– utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
–  utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
– suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

 


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Arad


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Februarie 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved