Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66614373
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 01-10-2019

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotarare privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE al Municipiului Arad doamnei DANIELA DODEAN-MONTEIRO - initiativa primarului


Nr. 75313/01.10.2019
Bibarț Călin, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de marți, 01.10.2019, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

Proiect de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Arad
doamnei DANIELA DODEAN-MONTEIRO
– inițiativa primarului

Până la data de 11.10.2019, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 02.10.2019, între orele 8,00 - 18,00 Luni - Joi și 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Bibarț Călin
ROMÂNIA PROIECT Avizat
JUDEȚUL ARAD Nr. 473/01.10.2019 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ____________________2019
privind conferirea TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Arad
doamnei DANIELA DODEAN-MONTEIRO


Având în vedere inițiativa domnului Primar Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 75.316/01.10.2019,
Analizând Raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrat cu nr. 7057/01.10.2019,
Ținând cont de propunerea Clubului Sportiv Municipal Arad nr.896/12.07.2019, în vederea stimulării și promovării valorilor sportive la nivelul comunității arădene,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006, privind instituirea și acordarea unor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare, republicată,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. d), alin. (13) și (14); art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se conferă TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei DODEAN DANIELA-MONTEIRO pentru activitatea sportivă marcantă și contribuția adusă la dezvoltarea sportului arădean de mare performanță.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL

Cod:PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.75.316/01.10.2019

Ținând seama de intenția de omagiere a doamnei DODEAN DANIELA-MONTEIRO, personalitate cu merite deosebite din Municipiul Arad pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea valorilor sportive la nivelul comunității arădene.
În temeiul prevederilor art.129 alin. (13) conform căruia: ”Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.”, art. 129 alin. (1), alin. (14) și ale art. 139 alin.(1) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, precum și a Regulamentului pentru conferirea titlului de „ Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006, republicată, ne exprimăm inițiativa de promovare a unui Proiect de Hotărâre cu următorul obiect: conferirea titlurilor:

REFERAT DE APROBARE

I. TITLUL CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei DODEAN DANIELA-MONTEIRO pentru activitatea sportivă marcantă și contribuția adusă la dezvoltarea sportului arădean de mare performanță.
DANIELA DODEAN născută la data de 13 ianuarie 1988 în Arad, este jucătoare de tenis de masă, anul de debut fiind 1995, multiplă campioană națională și europeană de la cadeți până la seniori la toate probele. Absolventă a Universității de Vest ”Vasile Goldiș”-Facultatea de Educație Fizică și Sport, sportivă crescută și formată în Arad, legitimată pe tot parcursul carierei sale la Clubul Sportiv Municipiul Arad, merită cu prisosință să fie popularizată și promovată ca o valoare sportivă autentică a comunității arădene.

DANIELA DODEAN-MONTEIRO, de-a lungul carierei sale sportive a avut numeroase participări la Jocurile Olimpice (2 locuri V cu echipa), a cucerit locul I la Cupa Mondială junior (Pro Tour Final), deține 4 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de juniori în perioada 2004-2006 și este câștigătoarea a 15 open-uri de juniori și U21.

În 2012, la Campionatele Europene de tenis de masă de la Herning (Danemarca) a cucerit titlul în proba de dublu feminin, alături de Elizabeta Samara, al doilea său titlu după cel cucerit în 2009, tot la dublu feminin. Legitimată la CSM Arad, dar și la diferite echipe din străinătate, în 2014 s-a retras temporar din activitatea sportivă pentru a deveni mamă.
A obținut cinci medalii europene de argint - cu echipa, în 2010, 2011, 2013, 2015 și una la dublu feminin, în 2011, dar și una de bronz, cu echipa României, în 2008.

În 2016, DANIELA DODEAN-MONTEIRO, alături de soțul său Joao Monteiro, a cucerit medalia de aur la dublu mixt la CE de la Budapesta, devenind primul cuplu de sportivi căsătoriți care și-a adjudecat titlul continental. În același an, datorită poziției în clasamentul mondial al federației internaționale de specialitate (ITTF), și-a asigurat prezența în competiția de simplu la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

După ce ITTF a comunicat calificarea României în competiția olimpică pe echipe, a fost inclusă în team-ul reprezentativ alături de Elizabeta Samara și Bernadette Szocs. A fost a treia prezență consecutivă la o ediție a JO, după Beijing 2008 și Londra 2012.

În 2019, a fost inclusă în "Samurai 2020", programul de asistență specială a sportivilor cu potențial de a obține medalii la cea de a XXXII-a ediție de vară a JO Tokyo 2020. Tot în 2019 cucerește o medalie de argint la Jocurile Europene.

Doamna DANIELA DODEAN, sportivul numărul 1 al Aradului timp de 7 ani la rând, prin toată activitatea sa demonstrează competență, devotament, făcând astfel onoare orașului și țării.
Primar,
Bibarț Călin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD
Nr. 7057/01.10.2019


RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei DODEAN DANIELA-MONTEIRO
Obiect: propunerea de acordare a titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei DODEAN DANIELA-MONTEIRO
Având în vedere:
- inițiativa domnului primar Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 75.316/01.10.2019,
-propunerea Clubului Sportiv Municipal Arad nr.896/12.07.2019, în vederea stimulării și promovării valorilor sportive la nivelul comunității arădene, DODEAN DANIELA-MONTEIRO având un palmares sportiv de excepție,
-remarcabilele succese obținute de către DODEAN DANIELA-MONTEIRO, implicarea și responsabilitatea cu care și-a desfășurat activitatea, identificarea cu idealurile comune ale orașului în decursul atâtor ani în care și-a demonstrat competența profesională, fiind multiplă campioană europeană de junioare și senioare,


PR O P U N E M:

Acordarea TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE doamnei DODEAN DANIELA-MONTEIRO pentru activitatea sportivă marcantă și contribuția adusă la dezvoltarea sportului arădean de mare performanță.


DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU
Daniela Pădurean-Andreica Daniel Cană
Consilier Juridic
Truț Diana[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved