Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 67085496
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 19-07-2019

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotarare privind conferirea distinctiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, editia 2019 - initiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismasiu, Laura Andres, Gheorghe - Otto Furau, Antoanela - Luciana Naaji, Adina - Liana Dumitrean, Anca - Patricia Stoenescu


Nr. 57036/19.07.2019
Bibarț Călin, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul

A N U N Ț

Începând cu data de vineri, 19.07.2019, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

Proiect de hotărâre privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2019 – inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andres, Gheorghe - Otto Furău, Antoanela - Luciana Naaji, Adina - Liana Dumitrean, Anca - Patricia Stoenescu

Până la data de 31.07.2019, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 22.07.2019, între orele 8,00 - 18,00 Luni- Joi și 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Bibarț Călin


ROMÂNIA PROIECT Avizat
JUDEȚUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
Nr. 365/19.07.2019
HOTARÂREA nr…….
din…....2019
privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR
cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2019

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe­Otto Furău, Antoanela­Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca­Patricia Stoenescu exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57012/19.07.2019,
Luând în considerare raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, nr. 4939/18.07.2019,
Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/03.08.2006, privind instituirea și acordarea unor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare,
Având în vedere Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art.129 alin.(13) și ale art. 139 alin.(1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se conferă distincția DIPLOMA DE AUR familiilor arădene care în anul 2019 împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrației Publice Locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A RIonel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe­Otto Furău, Antoanela­Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca­Patricia Stoenescu,
consilieri locali
Nr. 57012/19.07.2019

Ținând seama de intenția de omagiere a famillilor din municipiul Arad care împlinesc în anul 2019, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cadrul întâlnirii festive a Consiliului Local al Municipiului Arad ce va avea loc cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2019.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(13) și ale art. 139 alin.(1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, precum și a Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006, cu completările și modificările ulterioare, ne exprimăm inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: conferirea distincției DIPLOMA DE AUR familiilor arădene, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în susținerea căreia formulăm următoarea .
REFERAT DE APROBARE

Începând din anul 2006 administrația publică locală a decis ca în fiecare an, cu prilejul sărbătoririi “Zilelor Aradului”, să fie omagiate în cadru festiv toate cuplurile din municipiul Arad, care împlinesc în dercursul anului curent, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Acțiunea trebuie înțeleasă ca un semn de prețuire și respect a celor care conduc destinele orașului nostru, pentru toate aceste familii.
Ionel Bulbuc
Mariana Cismașiu
Laura Andres
Gheorghe­Otto Furău
Antoanela­Luciana Naaji
Adina-Liana Dumitrean
Anca­Patricia Stoenescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPAIULUI ARAD
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD
Nr. 4939/18.07.2019

R APORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: acordarea unor diplome cu prilejul “Zilelor Aradului”, ediția 2019

Obiect: propunerea de acordare a Diplomei de Aur, cu prilejul “Zilelor Aradului”, ediția 2019

Avand in vedere :
- inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe­Otto Furău, Antoanela­Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca­Patricia Stoenescu exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 57012/19.07.2019,
- cererile adresate de către cuplurile care au împlinit în anul 2019, 50 de ani de căsnicie neîntreruptă și care locuiesc în municipiul Arad;


Propunem acordarea distincției DIPLOMA DE AUR familiilor arădene care în anul 2019 împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Director executiv Șef Serviciu
Daniela Pădurean-Andreica Daniel Cană
Consilier juridic
Staniș Flavius[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved