Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74526769
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  11-03-2022


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 515
din 7 martie 2022
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 11 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de vineri, 11 martie 2022, ora 10,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2022
Dosar ședință extraordinara CLMA 11.03.2022
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024

Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 515/2022
a Primarului Municipiului Arad


P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 11 martie 20221. Proiect de hotărâre nr. 27/2022 privind aprobarea actualizării documentului strategic “Plan de Mobilitatea Urbană Durabilă a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027” - inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 28/2022 privind aprobarea actualizării documentului strategic “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027” - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 118/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind revenirea la destinația anterioară a unor spații din structuri medicale – centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad - inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 89/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 126/2022 privind trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 127/2022 privind preluarea în administrare de către Municipiul Arad a imobilului în care își desfășoară activitatea educațională Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” - inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 128/2022 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Arad în proprietatea publică a Județului Arad - inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 120/2022 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad– inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 121/2022 privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Arad, precum și exprimarea acordului de către Consiliului Local al Municipiului Arad pentru transmiterea unui obiectiv de investiție proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale – inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 122/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 1A, situat în Arad, B-dul. Revoluției, nr. 78 – inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 123/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter – inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 124/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7/B, situat în municipiul Arad, str. Episcopiei, nr. 9, et. 1, corp A– inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 125/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 2, 3, 6B, 7 și 8, situate în municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 98 – inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 90/2022 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Mărășești, nr. 6, Bl.16, Sc. B, Et. 1, Ap. 2 - înscris în CF nr. 300748 - C1-U5 Arad – inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 94/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile situate în Zona B. Revoluției, nr. 12-18 – inițiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 103/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date cadastrale și modificarea suprafeței imobilului situat în Municipiului Arad, Zona Str. Prieteniei, înscris în CF nr. 360295 Arad– inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 104/2022 privind însușirea documentației pentru repoziționarea imobilului B-dul Revoluției, lot 1 și modificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 351419 Arad – inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 117/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a unui imobil situat în Zona Calea Timișorii – inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 119/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Reșiței, nr. 8 înscris în CF nr. 323659 Arad – inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre nr. 102/2022 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – inițiativa primarului.

21. Proiect de hotărâre nr. 97/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad – inițiativa primarului.

22. Proiect de hotărâre nr. 130/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2021 – inițiativa primarului

23. Proiect de hotărâre nr. 129/2022 pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.

24. Corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20241
2
3
4
5
6
7
8
9
31

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved