Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74527448
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  24-02-2022


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 400
din 24 februarie 2022
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, în ziua de luni, 28 februarie 2022

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de luni, 28 februarie 2022, ora 12,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2022
Dosar ședință extraordinara CLMA 28.02.2022
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024

Cod: PMA-S4-15  


Anexa la Dispoziția nr. 400/2022
a Primarului Municipiului AradP R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 28 februarie 2022


1. Proiect de hotărâre nr. 92/2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022 începând cu data de 1 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 109/2022 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre nr. 108/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2021 – inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 93/2022 cu privire la aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Arad pentru anul 2022 – inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 99/2022 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către d-na Becan Dorina-Liliana împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.605/17.12.2021 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bd. Decebal nr. 3 începând cu data de 01.01.2022 – inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 98/2022 privitor la referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. C, etaj II– inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 105/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10A, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 19, etaj I – inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 106/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10b, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 19 – inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 112/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ a apartamentului nr. 9, situat în Arad, str. Paris nr. 2, corp A– inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 95/2022 privind alipirea unor imobile, situate în Str. Maramureș, nr. 2/b respectiv Str. Constantin Brâncuși, nr. 9, înscrise în CF nr. 318373 Arad, CF nr. 355461 Arad– inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 110/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în Municipiul Arad - zona Balastiera Micalaca, înscrise în CF. nr. 359349 Arad, CF. nr. 359357 Arad, CF. nr. 359384 Arad, CF. nr. 359425 Arad, CF. nr. 359426 Arad, CF. nr. 359427 Arad, CF. nr. 359456 Arad– inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 111/2022 privind schimbarea destinației, pe o perioadă de 2 ani, a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situată pe str. Labirint nr. 6 – inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 113/2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, elevilor de la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad în cadrul continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022– inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 114/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad– inițiativa primarului.

15. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2022.

16. Corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20241
2
3
4
5
6
7
8
9
31

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved