Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 74527511
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  18-01-2022


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 73
din 12 ianuarie 2022
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică ordinară, în ziua de marți, 18 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de marți, 18 ianuarie 2022, ora 13,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

CM/CM ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2022
Dosar ședință ordinara CLMA 18.01.2022
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 73/2022
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 18 ianuarie 2022

1. Proiect de hotărâre nr. 648/2021 privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii Arad - inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 551/2021 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul municipiului Arad - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12.2021 referitor la activitatea Registrului Agricol – inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 2/2021 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 - inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 3/2022 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006 - inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 4/2022 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” - inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 5/2022 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Sportul pentru toți” - inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 9/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 10/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad - inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 643/2021 privind schimbarea destinației, pe o perioadă de 10 ani a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, și darea în administrare a acestuia către Direcția de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 6/2022 privind însușirea rapoartelor de evaluare a unor bunuri imobile aparținând Statului Român/Municipiului Arad - inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 11//2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 401/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani, a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Labirint nr. 6 - inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 13/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Minervei nr. 23 , înscris în CF nr. 302803 Arad – inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 12A, înscris în CF nr. 303295 Arad – inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 1/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 586/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad – inițiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 12/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA – inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 7/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 noiembrie 2021 – inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 8/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 3 decembrie 2021 – inițiativa primarului.

19. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

20. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
21. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20241
2
3
4
5
6
7
8
9
31

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved