Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75579606
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

M I N U T A Ședinței extraordinare din data de 28.02.2022 Nr. 15.947/28.02.2022


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
Ședinței extraordinare
din data de 28.02.2022
Nr. 15.947/28.02.2022
La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 28 februarie 2022 au fost prezenți 22 de consilieri din 23 în funcție. A absentat domnul consilier Dorian Curcanu. Domnii consilieri: Siegfried Mayer, Ioan Costea, Decebal Fordon, Ioan Chifa, Bognar Levente și-au exprimat votul prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.
Ședința a început la ora 12,00 și s-a încheiat la ora 12,40.
Ședința a fost condusă de către domnul consilier Cristian GALEA.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Lazăr Faur, domnul viceprimar Ilie Cheșa, dl. Sorin Contraș – delegat Secretar General al Municipiului Arad (conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 414/2022), dl. Bogdan Boca, administrator public, dna Olimpia Stoica, director executiv al Direcției Economice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Ștefan Szuchanszki – director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Adrian Toma, director general, Direcția Generală Poliția Locală Arad, dna Stelica Șerban, consilier juridic, Direcția Venituri, dl. Ioan Bătrân, consilier, Compartimentul Administrația Școlilor, dl. Varjasi Kristian, referent, Cabinet Primar, dna Doris Micu, consilier, Compartiment Asistență Juridică și Tehnică, dl. Marinel Blaj, referent, Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, referent, Compartimentul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol Instituțional, dl. Florin Miheț, consilier juridic, Biroul Evidență și Administrare Domeniul Privat, dna Ruxandra Motrea, consilier, Serviciul Evidență și Administrare Domeniului Public, dl. Lucian Sălăjan, consilier - Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Ionela Domilescu, consilier, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public de Interes Local “Direcția Asistență Socială Arad”, dna Lucia Bulboacă, șef serviciu, Serviciul Public de Interes Local “Direcția de Asistență Socială Arad”, dna Kiss Carina, consilier - al Serviciului Public de Interes Local “Direcția Asistență Socială Arad”, dl. Bogdan Costea, manager - Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, dna Liliana Purdi, inspector - Cantina Municipală Arad, dl. Ovidiu Ilie, director executiv - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
- alți participanți: dl. dl. Zagorszki Tiberiu, invitat;
- presa: Diana Duțu – „Aradon” și „Jurnal Arădean”, Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Lucian Șerban – „Arq.ro”, Bognar Tunde – „Nyugati Jelen”
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 24.02.2022, a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 400/2022, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a convocatorului, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 24.02.2022, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 24.02.2022, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
Proiectul de hotărâre de la nr. 17 introdus suplimentar pe ordinea de zi a fost comunicat în data de 28.02.2022.
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:
Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 28.02.2022 – inițiativa primarului 98
Unanimitate
1. Proiect de hotărâre nr. 92/2022 pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022 începând cu data de 1 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului. 99

Unanimitate
2. Proiect de hotărâre nr. 109/2022 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului. 100
Unanimitate
3. Proiect de hotărâre nr. 108/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2021 – inițiativa primarului 101 art. 1 și
art. 2 - prin vot secret,
11 voturi pentru,
1 vot împotrivă,
1 buletin de vot nul din 13 buletine de vot distribuite,
9 consilieri nu au participat la vot
(dl. Bognar, dl. Costea, dl. Chifa,
dl. Mayer, dl. Fordon, dna Aure,
dl. Buruc,
dl. Cheșa, dna Waas)
din care 5 consilieri
on line),
iar următoarele articole prin vot deschis: 12 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad)
și 4 consilieri nu au participat la vot
(dna Aur,
dl. Cheșa,
dl. Buruc,
dna Waas)
4. Proiect de hotărâre nr. 93/2022 cu privire la aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Arad pentru anul 2022 – inițiativa primarului. 102 RESPINS
10 voturi pentru
(dl. Bognar,
dl. Szabo,
dl. Galea,
dna Vornicu, dl. Stana,
dl. Chifa,
dl. Vlad,
dl. Mayer,
dna Săbău,
dl. Costea),
12 abțineri
(dl. Cheșa,
dl. Buruc,
dna Aur,
dl. Faur,
dl. Korodi,
dna Waas,
dl. Ilioni,
dl. Mariș,
dna Naaji,
dl. Fordon,
dl. Barb,
dl. Gaman)
5. Proiect de hotărâre nr. 99/2022 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către d-na Becan Dorina-Liliana împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 605/17.12.2021 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, Bd. Decebal nr. 3 începând cu data de 01.01.2022 – inițiativa primarului. 103 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea, dl. Vlad,
dna Săbău)
6. Proiect de hotărâre nr. 98/2022 privitor la referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. C, etaj II– inițiativa primarului. 104
Unanimitate
7. Proiect de hotărâre nr. 105/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10A, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 19, etaj I – inițiativa primarului. 105

Unanimitate
8. Proiect de hotărâre nr. 106/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10b, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 19 – inițiativa primarului. 106
Unanimitate
9. Proiect de hotărâre nr. 112/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ a apartamentului nr. 9, situat în Arad, str. Paris nr. 2, corp A– inițiativa primarului. 107

Unanimitate
10. Proiect de hotărâre nr. 95/2022 privind alipirea unor imobile, situate în Str. Maramureș, nr. 2/b respectiv Str. Constantin Brâncuși, nr. 9, înscrise în CF nr. 318373 Arad, CF nr. 355461 Arad– inițiativa primarului. 108
Unanimitate
11. Proiect de hotărâre nr. 110/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în Municipiul Arad - zona Balastiera Micalaca, înscrise în CF. nr. 359349 Arad, CF. nr. 359357 Arad, CF. nr. 359384 Arad, CF. nr. 359425 Arad, CF. nr. 359426 Arad, CF. nr. 359427 Arad, CF. nr. 359456 Arad– inițiativa primarului. 109 16 voturi pentru,
6 împotrivă
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dl. Vlad,
dna Săbău)
12. Proiect de hotărâre nr. 111/2022 privind schimbarea destinației, pe o perioadă de 2 ani, a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situată pe str. Labirint nr. 6 – inițiativa primarului. 110
Unanimitate
13. Proiect de hotărâre nr. 113/2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, elevilor de la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad în cadrul continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022– inițiativa primarului. 111
Unanimitate
14. Proiect de hotărâre nr. 114/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad – inițiativa primarului. 112 RESPINS
7 voturi pentru
(dl. Mariș,
dl. Ilioni,
dna Naaji,
dna Vornicu, dl. Galea,
dl. Bognar,
dl. Szabo),
9 abțineri
(dl. Faur,
dl. Cheșa,
dl. Buruc,
dna Aur,
dl. Barb,
dl. Gaman,
dl. Korodi,
dna Waas,
dl. Fordon),
5 împotrivă
(dl. Costea,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dna Săbău,
dl. Vlad),
1 consilier nu a participat la vot
(dl. Chifa)
15. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2022. 113 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Costea,
dna Săbău,
dl. Vlad)
16. Corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad -
-
17. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unor reprezentanți și a unor membrii supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Arad, în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ai unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad, cu desfășurarea interviurilor în intervalul 16 martie – 25 martie 2022 – inițiativa primarului. (introdus suplimentar pe ordinea de zi) 114 Vot secret:
(14 voturi pentru,
2 voturi împotrivă,
1 buletin de vot nul din 17 buletine de vot distribuite și
5 consilieri nu au participat la vot fiind on-line)p.SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ ȘEF SERVICIU
Monica CZIBRIK
Red./Dact. PC/PC Verif CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 28.02.2022, extraordinară


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved