Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75579001
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

M I N U T A Ședinței extraordinare din data de 14.02.2022 Nr. 11.457/15.02.2022


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
Ședinței extraordinare
din data de 14.02.2022
Nr. 11.457/15.02.2022
La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 14 februarie 2022 au fost prezenți 22 de consilieri din 23 în funcție. A absentat domnul consilier Ioan Costea. Doamna consilier Antoanela-Luciana Naaji și-a exprimat votul prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.
Ședința a început la ora 14,45,00 și s-a încheiat la ora 15,00.
Ședința a fost condusă de către domnul consilier Cristian GALEA.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Lazăr Faur, domnul viceprimar Ilie Cheșa, dl. Sorin Contraș – delegat Secretar General al Municipiului Arad (conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr.296/08.02.2022), dl. Bogdan Boca, administrator public, dna Olimpia Stoica, director executiv al Direcției Economice, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Ștefan Szuchaszki – director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Claudia Macra, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Adrian Toma, director general, Direcția Generală Poliția Locală Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Stelica Șerban, consilier juridic, Direcția Venituri, dl. Corneliu Neamțiu, consilier, Compartiment Guvernanță Corporativă, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dna Andreea Stoica, consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, dna Monica Joldea, șef serviciu, Serviciul Cadastru și Date Urbane, dna Claudia Ardelean, consilier juridic, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, dl. Ioan Bătrân, consilier, Compartimentul Administrația Școlilor, dl. Varjasi Kristian, referent, Cabinet Primar, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Răzvan Vermeșan, inspector de specialitate, Cabinet Viceprimar, dna Sandra Dinulescu, director executiv, Direcția Construcții și Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Ervin Ivanov, consilier, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dna Ioana Nicoară, consilier în cadrul aceluiași serviciu, dl. Răzvan Săvan, consilier, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dna Ralu Cotrău, consilier Compartimentul Relații Mass-Media, dna Consuela Avram, șef serviciu, Serviciul Relații Externe, Protocol Instituțional, dna Emilia Solya, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol Instituțional, dna Doris Micu, consilier, Compartiment Asistență Juridică și Tehnică, dl. Marinel Blaj, referent, Cabinet Primar, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, referent, Compartimentul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol Instituțional, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Ana Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Lucia Bulboacă, șef serviciu – Serviciul Public de INteres Local “Direcția de Asistență Socială Arad”, dl. Bogdan Costea, Manager Teatrul Clasic“Ioan Slavici” Arad, dl. Doru Orban, Manager Filarmonica Arad, dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Claudiu Godja, director general al SC Compania de Transport Public Arad SA Arad, dl. Stelian Nistor, director general SC TOP SA Arad,
- alți participanți: dl. Trif Raul, invitat, dna Ursachi Daniela, reprezentant - SC “Tara Plan” SRL, dl. Faur Nick, șofer SC Compania de Transport Public Arad SA, dna Țolea Oana, consilier juridic, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, dna Albotă Oana, economist, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad;
- presa: Diana Duțu – „Aradon” și „Jurnal Arădean”, Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Tomas Gagyi - „Special Arad.ro”, Ciprian Vlad Sârb – „Arădeanul.Info”, Claudia Gavra – „Arq”, Ciprian Petcuț – „Arădeanul.info”.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 09.02.2022, a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 308/2022, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a convocatorului, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 09.02.2022, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 09.02.2022, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:
Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 14.02.2022 – inițiativa primarului 36
Unanimitate
1. Proiect de hotărâre nr. 68/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 516/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului. 37

Unanimitate
2. Proiect de hotărâre nr. 71/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 517/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Drum de legătură între Zona Industrială Vest și Drumul Expres Arad-Oradea” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului. 38

Unanimitate
3. Proiect de hotărâre nr. 73/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 519/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Rețele de canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului. 39
Unanimitate
4. Proiect de hotărâre nr. 74/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 520/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Amenajare pasaj subteran Piața Drapelului” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului. 40


Unanimitate
5. Proiect de hotărâre nr. 75/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 518/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitare străzi de pământ în municipiul Arad” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului. 41

Unanimitate
6. Proiect de hotărâre nr. 55/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție SF – ”Utilități Zona de Locuințe Tarafului” – inițiativa primarului. 42
Unanimitate

7. Proiect de hotărâre nr. 61/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Studiu de Fezabilitate „Amenajare Hala și Copertine în Piața Obor prin relocarea celor din Piața Catedralei și a zonei adiacente” – inițiativa primarului. 43 14 voturi pentru,
5 abțineri
(dl. Vlad,
dl. Curcanu,
dl. Mayer,
dl. Stana,
dl. Chifa),
3 consilieri nu au participat la vot
(dl. Mariș,
dna Săbău,
dna Waas)
8. Proiect de hotărâre nr. 81/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”SF – Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș – inițiativa primarului 44

Unanimitate
9. Proiect de hotărâre nr. 487/2021 ediția 1 revizia 1 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”SF – Amenajare parcare str. Vârful cu dor (adiacent parcului Reconcilierii Romano – Maghiare)” – inițiativa primarului 45 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana, dl.Mayer,
dl. Curcanu, dna Săbău,
dl. Vlad C.)
10. Proiect de hotărâre nr. 82/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF ”Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – inițiativa primarului 46
Unanimitate
11. Proiect de hotărâre nr. 84/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 293/18.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Proiectului tehnic ”Alimentare cu energie electrică la stadionul UTA” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică Racordare la Sistemul Energetic Național (SEN) a Arenei Francisc Neuman, Arad (fost Stadion UTA) – inițiativa primarului 47


Unanimitate
12. Proiect de hotărâre nr. 76/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.16/b, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr.19, etaj I– inițiativa primarului 48
Unanimitate
13. Proiect de hotărâre nr. 83/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” Arad– inițiativa primarului. 49
Unanimitate
14. Proiect de hotărâre nr. 85/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Amenajare zonă locuințe colective”, Municipiul Arad, strada Voinicilor, nr. 21, 21/B, 21/C, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 351499 – Arad, C.F. nr. 351559- Arad, C.F. nr. 353951-Arad– inițiativa primarulu 50 13 voturi pentru,
9 abțineri
(dl. Bognar,
dl. Galea,
dna Vornicu,
dl. Chifa,
dl. Stana, dl.Mayer,
dl. Curcanu, dna Săbău,
dl. Vlad C.)
15. Proiect de hotărâre nr. 86/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii”, municipiul Arad, B-dul Ștefan Augustin Doinaș, nr. 17, pentru imobilul înscris în C.F. nr. 319516 Arad – inițiativa primarului. 51 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana,
dl. Mayer,
dl. Curcanu, dna Săbău,
dl. Vlad C.)
16. Proiect de hotărâre nr. 87/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent pentru obiectivul de investiție: „Zonă rezidențială și funcțiuni complementare servicii/comerț”, Municipiul Arad, str. Anton Cehov, nr. 20, pentru imobilul înscris în C.F. nr. 352763 Arad - inițiativa primarului 52 16 voturi pentru,
6 abțineri
(dl. Chifa,
dl. Stana, dl.Mayer,
dl. Curcanu, dna Săbău,
dl. Vlad C.)SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU ȘEF SERVICIU
Monica CZIBRIK


Red./Dact. PC/PC Verif CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 14.02.2022, extraordinară[Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved