Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75580075
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-04-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

M I N U T A ședinței extraordinare din data de 11.02.2022 Nr. 11.763/16.02.2022


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
ședinței extraordinare
din data de 11.02.2022
Nr. 11.763/16.02.2022

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 11 februarie 2022 au fost prezenți 20 de consilieri din 23 în funcție.
Au absentat domnii consilieri: Bognar Levente, Dorian Curcanu, Codrin Vlad.
Domnii consilieri: Florin Stana, Daniela Săbău, Mayer Siegfried, Ioan Chifa, Ioan Costea, Szabo Mihai și-au exprimat votul prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Join Zoom Meeting.
Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 10,05.
Ședința a fost condusă de către domnul consilier Cristian GALEA.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Lazăr Faur, domnul viceprimar Ilie Cheșa, dl. Sorin Contraș – delegat Secretar General al Municipiului Arad (conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 296/2022), dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl. Ștefan Szuchaszki – director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Alexandru Popa, referent, Compartimentul Relații Mass-Media, dna Laura Bocancios, șef serviciu, Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, dna Bociort Alina, consilier, Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Public, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Compartimentul Relații Mass-Media, dl. Cristian Todinca, referent, Compartimentul Relații Mass-Media, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Ana Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- alți participanți: dna Păiușan Andrada Liana, practicant;
- presa: Diana Duțu – „Aradon”/„Jurnal Arădean”, Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Claudia Gavra – „Arq”, Bognar Tunde Maria – „Nyugati Jelen”.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 07.02.2022, a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 286/2022, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a convocatorului, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 07.02.2022, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 07.02.2022, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:
Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 11.02.2022 – inițiativa primarului 33
Unanimitate
1. Proiect de hotărâre nr. 62/2022 privind aprobarea proiectului „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiativa primarului. 34
Unanimitate
2. Proiect de hotărâre nr. 63/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 402/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat în Piața Caius Iacob nr. 1 – inițiativa primarului 35

UnanimitateSECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU ȘEF SERVICIU
Monica CZIBRIK


Red./Dact. PC/PC Verif CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 11.02.2022, extraordinară[Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved