Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75577626
 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, ARAD 310130
Tel: 0040 257 281850, Fax 0040 257 284744

 

ANUNŢ:

Actualizat:  25.01.2022

2 0 2 2


 

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 02.03.2022, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu clasa I în cadrul Serviciului Date Urbane şi Spaţiale, Evidenţă Construcţii - Direcţia Generală Arhitect-Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 24.02.2022, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 23.02.2022, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 15.02.2022, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 15.02.2022, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Informatică - Biroul Monitorizare Strategii, Managementul Calităţii, Control Intern - Direcţia Comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 17.02.2022, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Autorizări Construcţii - Direcţia Generală Arhitect Şef şi - Serviciul Date Urbane şi Spaţiale, Evidenţă Construcţii - Direcţia Generală Arhitect-Şef:

 

 


2 0 2 1


Anunţ - 10.12.2021

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituţiei, Arad, Calea Radnei, nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuţie vacant, cu normă întreagă, la Compartimentul Asistenţă medicală comunitară din subordinea Serviciului Protecţie persoane cu ăţi

Direcţia de Asistenţă Socială Arad - posturi vacante

 

Anunţ - 15.03.2021

Primăria Municipiului Arad aduce la cunoştinţa publică faptul că termenul de depunere a dosarelor de înscriere a personalului medical (medic specialist, medic, asistent medical, registrator medical) care îşi va desfăşura activitatea în centrele de vaccinare, se prelungeşte până la data de 31.03.2021, ora 16:00, ca urmare a deschiderii unor noi centre de vaccinare în municipiul Arad.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor:
- adresa depunere dosare: Arad, Bd. Revoluţiei nr.75, cam.8 - Serviciul Resurse Umane;
- telefon: 0257/281850, interior 162;
- adresa de e-mail: pma@primariaarad.ro

 

::.. Consiliul Local al Municipiului Arad organizeaza conform prevederilor art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Anexei nr. 1 din Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, procedura de analizare a noului Proiect de management pentru Filarmonica Arad. Sustinerea noului proiect de management va avea loc va avea loc în sala "Regele Ferdinand" din cadrul Primariei Municipiului Arad - Bdul. Revolutiei nr. 75, Arad:

 

Anunţ - 01.03.2021

Primăria Municipiului Arad a prelungit până la data de 15.03.2021 termenul de depunere a dosarelor de înscriere pentru medici, medici specialişti şi asistenţi medicali, în vederea desfăşurării activităţii la centrele de vaccinare din municipiul Arad.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor:
- adresa depunere dosare: Arad, Bd. Revoluţiei nr.75, cam.8 - Serviciul Resurse Umane;
- telefon: 0257/281850, interior 162;
- adresa de e-mail: pma@primariaarad.ro

 

Anunţ - 15.02.2021

Primăria Municipiului Arad a prelungit până la data de 01.03.2021 termenul de depunere a dosarelor de înscriere pentru medici, medici specialişti şi asistenţi medicali, în vederea desfăşurării activităţii la centrele de vaccinare din municipiul Arad.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor:
- adresa depunere dosare: Arad, Bd. Revoluţiei nr.75, cam.8 - Serviciul Resurse Umane;
- telefon: 0257/281850, interior 162;
- adresa de e-mail: pma@primariaarad.ro

 

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 11.03.2021, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre - Direcţia Edilitară:

Anunţ - 08.02.2021

Primăria Municipiului Arad aduce la cunoştinţa publică faptul că termenul de depunere a dosarelor de înscriere a personalului medical (medic specialist, medic, asistent medical, registrator medical) care îşi va desfăşura activitatea în centrele de vaccinare, se prelungeşte până la data de 01.03.2021, ora 16:00.

::.. Avand în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, Primăria Municipiului Arad invită persoanele care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor de registratori medicali să-şi exprime disponibilitatea de a face parte din echipele care se vor constitui la nivelul fiecărui centru de vaccinare, organizat în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1031/2020, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Anunţ - 08.02.2021

Primăria Municipiului Arad aduce la cunoştinţa publică faptul că termenul de depunere a dosarelor de înscriere a personalului medical (medic specialist, medic, asistent medical, registrator medical) care îşi va desfăşura activitatea în centrele de vaccinare, se prelungeşte până la data de 01.03.2021, ora 16:00.

::.. Avand în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, Primăria Municipiului Arad invită personalul medical să-şi exprime disponibilitatea de a face parte din echipele care se vor constitui la nivelul fiecărui centru de vaccinare, organizat în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1031/2020, cu modificările şi completările ulterioare:

 

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.03.2021, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente:

::.. Consiliul Local al Municipiului Arad organizeaza conform prevederilor art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Anexei nr. 1 din Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, procedura de analizare a noului Proiect de management - pentru Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad. Sustinerea noului proiect de management va avea loc va avea loc în sala "Regele Ferdinand" din cadrul Primariei Municipiului Arad - Bdul. Revolutiei nr. 75, Arad::

 

2020

__________________________________________

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.01.2021, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante: - Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre - Direcţia Edilitară:

::.. În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Arad organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului temporar vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Preuniversitară - Serviciul Învăţământ, Sănătate - Direcţia Autorizare şi Guvernanţă Corporativă:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 28.10.2020 (proba scrisă) ora 12:00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii de execuţie vacante în regim contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Compartimentul Asistenţă Medicală Preuniversitară

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 26.05.2020 (proba scrisă) ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, clasa I în cadrul Serviciului Informare Cetăţeni - Direcţia Comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 25.05.2020 (proba scrisă) ora 11:00, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Baze Sportive din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.04.2020, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Stare Civilă - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 11.02.2020, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Informare Cetăţeni - Direcţia Comunicare:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 22.01.2020, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior şi gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Investiţii - Direcţia Tehnică:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.01.2020 (proba scrisă), ora 11:00 concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Autorizări Construcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

 

 

Arhiva...

 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved