Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66217508
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, ARAD 310130
Tel: 0040 257 281850, Fax 0040 257 284744

 

 

Anunţuri / Informări
Asociaţii de Proprietari

 

::..  Regulament privind atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad

::..  Legislaţie utilă administratorilor de condominii

::..  Montare repartitoare

::..  Valabilitate atestate administratori condominii

::..  Asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la registratura Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari, camera 5, următoarele documente:

 


::..  Montare repartitoare

Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Relaţii cu publicul şi asociaţii de proprietari, aduce la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari/ locatari constituite pe raza Municipiului Arad următoarele:
În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. (potrivit art. IV din Legea 196/2021).

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.

Montarea, întreţinerea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate, în baza Regulamentului aprobat prin ordinul nr. 53/2017 al Preşedintelui ANRE.

Lista actualizată a persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu este publicată pe pagina web a ANRE şi poate fi consultată mai jos:

https://www.anre.ro/ro/energie-termica/informatii-de-interes-public1580309881/listei-operatorilor-economici-care-desfasoara-activitati-de-montare-si-exploatare-a-sistemelor-de-repartizare-a-costurilor-pentru-incalzire-si-apa-calda-de-consum-actualizata

Astfel, asociaţiile de proprietari au obligaţia încheierii de contracte cu persoane juridice autorizate pentru montarea şi/ sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.
Nerespectarea termenului limită privind montarea de către proprietari/ locatari a repartitoarelor de costuri constituie contravenţie, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014 şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei. (potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 325 /2006, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 196/2021)

Persoană de contact pentru informaţii suplimentare: dl. Octavian Muntean – consilier Serviciul Relaţii cu publicul şi asociaţii de proprietari, tel. 0257281850, int. 305

::..  Valabilitate atestate administratori condominii

Primaria Municipiului Arad prin Serviciul Relaţii cu publicul si asociaţii de proprietari, aduce la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari constituite pe raza Municipiului Arad următoarele:

Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, până la data de 01.01.2022, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 106 din Legea 196/2018, modificat prin OG 21/2019 – aprobată cu modificări prin Legea 294/2020).

Preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice locale numele şi datele de contact actualizate privind preşedintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi administratorul. (art. 105 din Legea nr. 196/2018, cu modificările şi completările ulterioare)

Administratorul întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari situaţia soldurilor şi elementelor de activ şi pasiv. (art. 66 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 196/2018, cu modificările şi completările ulterioare)

Persoană de contact pentru informaţii suplimentare: dl. Octavian Muntean - consilier Serviciul Relaţii cu publicul şi asociaţii de proprietari, tel. 0257281850, int. 305

 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved