Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66217739
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 358
din 22-07-2021


privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 55665/16.07.2021,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 55668/16.07.2021 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de referatul nr. 55238/14.07.2021 din partea Direcției Venituri,
Luând în considerare referatul nr. 55484/15.07.2021 din partea Serviciului Juridic, Contencios, referatele nr. 55383/02.07.2021 și nr. 54523/12.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Serviciul Edilitar, referatul nr. 73/02.07.2021 din partea Direcției Edilitare-Biroul spații verzi, mediu, referatul nr. 55035/14.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, nota de fundamentare nr.55488/15.07.2021 din partea Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, referatul nr. 55481/15.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Baze Sportive, nota de fundamentare nr.38410/13.05.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Dezvoltare Imobile,
Analizând notele de fundamentare nr. 55348/15.07.2021și nr. 55350/15.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere-Serviciul Evidența Inventar și Gestiune, Administrativ, notele de fundamentare nr. 55317/15.07.2021, nr. 45569/09.06.2021, nr. 53399/07.07.2021 și nr. 55.619/15.07.2021 din partea Direcției de Dezvoltare și Întreținere - Biroul Reparații Imobile, referatul nr. 51952/02.07.2021din partea Direcției Patrimoniu - Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, referatul nr.52799/05.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu - Serviciul Fond Locativ, nota de fundamentare nr. 53765/08.07.2021 din partea Direcției Patrimoniu- Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, nota de fundamentare nr. 53252/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Biroul Informatică, referatul nr. 501265/12.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Juridic, Contestații, notele de fundamentare nr. 464054/09.07.2021 și nr. 464052/09.07.2021 ale Direcției Venituri - Serviciul Trezorerie, referatul nr. 464051/09.07.2021 din partea Direcției Venituri-Serviciul Trezorerie, referatele nr. 55321/15.07.2021, nr.55320/15.07.2021 și nr. 55322/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Urmărire Venituri, nota de fundamentare nr. 517749/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul Control, Venituri, nota de fundamentare nr. 55323/15.07.2021 din partea Direcției Venituri - Serviciul e-taxe, nota de fundamentare nr. 53325/07.07.2021 din partea Direcției Comunicare - Serviciul Relații cu publicul, referatul nr. 50054/25.06.2021 din partea Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă- Serviciul Învățământ, Sănătate, notele de fundamentare nr.55615/15.07.2021 și nr.55507/15.07.2021 din partea Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Documente, referatele nr. 55302/14.07.2021 și nr. 55303/14.07.2021 din partea Direcției Economice, notele de fundamentare nr. 55456/15.07.2021 nr. 55457/15.07.2021, nr. 55458/15.07.2021, nr. 55459/15.07.2021 și nr. 55451/15.07.2021 din partea Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 55499/15.07.2021 din partea Direcției Tehnice - Biroul Energetic, adresele nr. 665/30.06.2021, nr. 678/02.07.2021, nr. 679/02.07.2021 ale “Grădiniței cu program Prelungit Curcubeul Copiilor” Arad, adresa nr. 345/18.05.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Arad, adresa nr. 223/08.04.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit “Căsuța Piticilor” Arad, adresa nr. 55/08.07.2021 din partea Grădiniței cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad, adresa nr. 748/12.07.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” Arad, Adresa nr. 1213/25.06.2021 din partea Școlii Gimnaziale “Caius Iacob” Arad, adresa nr. 968/09.07.2021 din partea Liceului Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad, adresa nr. 525/23.06.2021 din partea Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad, adresa nr. 887/13.07.2021 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad Arad, adresele nr. 410/27.04.2021 și nr. 740/14.07.2021 din partea Colegiului “Csiky Gergely” Arad, adresele nr. 1004/08.07.2021 și nr. 1022/15.07.2021 ale Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad, referatul nr. 55109/14.07.2021 din partea Direcției Generale Poliția Locală Arad, adresa nr. 2349/14.07.2021 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, adresa nr. 368/12.07.2021 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad și referatul nr. 54838/13.07.2021 din partea Serviciului Agricol,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved