Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66158259
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 193
din 16-04-2021


privind adoptarea bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2021


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23.563/24 martie 2021,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 23.564/24 martie 2021 al Direcției Economice și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de adresele nr. 2025/18.03.2021 și nr. 2026/18.03.2021 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21.633/18.03.2021 și nr. 21.636/18.03.2021, de propunerile de buget pe anul 2021 depuse de ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad, de Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2021 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad,
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 192/2021 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 571/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 8 martie 2021,
Analizând Adresa nr. 27894/6.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Adresa nr. 30671/15.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, Nota de fundamentare a dlui Stana Florin, consilier local, Adresele nr. 29963/13.04.2021 și nr. 30499/15.04.2021 ale Centrului Municipal de Cultură Arad, notele de fundamentare nr. 30556/15.04.2021, nr. 30240/14.04.2021, nr. 30238/14.04.2021, nr. 30726/15.04.2021 ale Serviciului Investiții, notele de fundamentare 29642/13.04.2021, nr. 26912/02.04.2021, nr. 29643/13.04.2021 și nr. 28198/07.04.2021 ale Serviciului Dezvoltare Imobile,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 3 consilieri nu au participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
27


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved