Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66158288
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 301
din 23-07-2020


privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020


Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49305/17.07.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 49307 /17.07.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de referatul nr. 46034/07.07.2020 al UIP “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”, referatul nr. 46172/07.07.2020 al UIP “Space 4People”, nota de fundamentare nr. 35556/28.05.2020 din partea Serviciului Contracte –Direcția Venituri, adresele nr. 44638/02.07.2020 și nr. 46638/08.07.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate, referatul nr. 47388/10.07.2020 al Biroului Informatică - Direcția Comunicare, referatul nr. 43337/10.07.2020 al Serviciului Stare Civilă, referatele nr. 38315/09.06.2020, nr. 47596/13.07.2020 și nr. 46951/09.07.2020 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice,
Văzând nota de fundamentare nr. 46334/08.07.2020 din partea Serviciului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, referatul nr. 48233/14.07.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul public,vNotele de fundamentare nr. 36466/29.05.2020, nr. 41007/19.06.2020, nr. 45512/06.07.2020, nr. 45515/06.07.2020, nr. 46763/09.07.2020, nr. 46821/09.07.2020, nr. 46764/09.07.2020, nr. 46765/09.07.2020, nr. 48332/14.07.2020 și nr. 46822/09.07.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile, Nota de fundamentare nr. 47424/10.07.2020 din partea Biroului Spații verzi, mediu,
Analizând referatul nr. 47428/10.07.2020 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, notele de fundamentare nr. 45180/03.07.2020 și nr. 47304/10.07.2020 din partea Serviciului Edilitar, Referatul nr. 49281/17.07.2020 din partea Serviciului Administrație Publică Locală, referatul nr. 45713/06.07.2020 din partea Serviciului Fond Locativ, referatul nr. 46197/07.07.2020 din partea Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară, notele de fundamentare nr. 45176/03.07.2020 și nr. 45749/06.07.2020 din partea Serviciului Edilitar, notele de fundamentare nr. 48044/14.07.2020, nr. 48042/14.07.2020, nr. 48045/14.07.2020, nr. 48046/14.07.2020, nr. 48049/14.07.2020, nr. 48051/14.07.2020, 48053/14.07.2020, nr. 48041/14.07.2020, nr. 48056/14.07.2020, nr. 45300/08.07.2020 și nr. 46413/08.07.2020 din partea Serviciului Investiții, notele de fundamentare nr. 41018/19.06.2020 și nr. 46285/07.07.2020 din partea Biroului Energetic, referatele nr. 46348/08.07.2020 și nr.40122/17.06.2020 ale Biroului Reparații Imobile, adresa nr. 26/10.07.2020 din partea Direcției Poliția Locală Arad, adresa nr. 2412/13.07.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, Adresa nr. 483/06.07.2020 din partea Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, Adresele nr. 591/02.07.2020 și nr. 609/10.07.2020 din partea Filarmonici Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin.(1), alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
27


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved