Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66218147
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 226
din 28-05-2020


privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea si gestionarea stării de alertă provocată de infectiile cu COVID-19


Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33923/21.05.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 33925/21.05.2020 al Serviciului Buget,
Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Luând în considerare Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad,
Având în vedere Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad,
Ținând cont de UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate Zona Tarafului,
Având în vedere Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții,
Ținând cont de Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad,
Având în vedere Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 129/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad,
Având în vedere Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP „Curcubeul Copiilor” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad,
Având în vedere Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius Iacob” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad,
Având în vedere Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad,
Având în vedere Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad,
Luând în considerare nota de fundamentare nr. 35488/27.05.2020 a Serviciului Investiții,
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved