Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66157694
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 08-05-2018

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive nr. 34350/04.05.2018,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 34353/04.05.2018,
Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr.1564/27.04.2018 privind aprobarea repartizării pe trimestre a Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 180/24.04.2018 și pentru aprobarea viramentelor de credite,
Tinând cont de Referatul nr. 33980/03.05.2018 al Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice – Direcția Comunicare,
Luând în considerare Referatul nr. 34086/03.05.2018 al Serviciului Învățământ, Sănătate – Direcția Comunicare,
Având în vedere Adresa nr. 2408/03.05.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 14, 19, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E


Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1 și Anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.
Art. 3. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor prevăzute la art. 2.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului - Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și celor interesați.


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
27


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved