Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66596457
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-02-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 28-05-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea si gestionarea stării de alertă provocată de infectiile cu COVID-19


Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33923/21.05.2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 33925/21.05.2020 al Serviciului Buget,
Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Luând în considerare Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad,
Având în vedere Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad,
Ținând cont de UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate Zona Tarafului,
Având în vedere Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții,
Ținând cont de Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad,
Având în vedere Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 129/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad,
Având în vedere Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP „Curcubeul Copiilor” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad,
Având în vedere Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius Iacob” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad,
Având în vedere Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad,
Având în vedere Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal” Arad,
Luând în considerare Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad,
Ținând cont de Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad,
Având în vedere Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad,
Luând în considerare nota de fundamentare nr. 35488/27.05.2020 a Serviciului Investiții,
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă influențele asupra Listei Programului de investiții cu finanțare din titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și în bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.
Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art. 4
Art. 6. (1) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(7) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(8) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Referitor la punctele 85, 86 din anexa la hotărâre, în cazul reluării activităților se va realoca suma aferentă pentru proiectele culturale, educative, recreative și de tineret care se pot organiza conform calendarului propus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad precum și tuturor celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERALSorin CONTRAȘ
Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 28.05.2020
Cod PMA-S4-02


R O M Â N I A Avizat
JUDEȚUL ARAD P R O I E C T p. SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Nr. 199/22.05.2020 Sorin CONTRAȘ
CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad
pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea stării de alertă
provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33923/21.05.2020;
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 33925/21.05.2020 al Serviciului Buget;
Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Luând în considerare Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad;
Având în vedere Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad;
Ținând cont de referatul nr. 31555/12.05.2020 al UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate. Zona Tarafului;
Având în vedere Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții;
Ținând cont de Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad;
Având în vedere Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 129/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad;
Având în vedere Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP„Curcubeul Copiilor” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad
Având în vedere Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad
Ținând cont de Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius Iacob” Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad;
Având în vedere Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad;
Având în vedere Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta’ Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară’ Arad;
Având în vedere Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal’ Arad;
Luând în considerare Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad;
Ținând cont de Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad;
Având în vedere Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad;
Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă influențele asupra Listei Programului de investiții cu finanțare din titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și în bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

Art.5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art. 4
Art.6: (1) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă Contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Se aprobă Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(7) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(8) Se aprobă Contul de execuție al activităților și instutuțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli, la data de 31 martie 2020, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad precum și tuturor celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A RDirectia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. MB. Cod PMA – S4 - 01
MUNICI

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 33923/21.05.2020Referat de aprobare


Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;

- OUG 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2 cu modificările și completările ulterioare;

- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.195/06.05.2020;
P R O P U N:Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.
P R I M A R,
Călin Bibarț

PIU PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 33925/21.05.2020
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET


Având în vedere:

• Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
• Ordinul comun MEC nr. 4220/08.05.2020 cu MS nr. 769/08.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;
• OUG 30/2020, pentru modificarea unor acte, precum și unele măsuri în domeniul protecției sociale în contexul situației determinate de răspândirea SARS-COV-2, cu modificările și completările ulterioare;
• Adresa nr. 1720/07.05.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
• Adresa nr. 368/21.05.2020 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad;
• Adresa nr. 476/21.05.2020 din partea Filarmonicii Arad;
• UIP Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zonele urbane marginalizate. Zona Tarafului;
• Referatele nr. 33864/21.05.2020 și nr. 33862/21.05.2020 ale Serviciului Investiții;
• Adresa nr. 220/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 14 Arad;
• Adresa nr. 87/21.05.2020 din partea Grădiniței PP 1 Arad;
• Adresa nr. 165/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Elefănțelul Alfa” Arad;
• Adresa nr. 241/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Prieteniei” Arad;
• Adresa nr. 129/15.04.2020 din partea Grădiniței PP „Piticot” Arad;
• Adresa nr. 323/14.05.2020 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad;
• Adresa nr. 76/15.05.2020 din partea Grădiniței PP 11 Arad;
• Adresele nr. 219/18.03.2020 și nr. 307/18.05.2020 din partea Grădiniței PP „Curcubeul Copiilor” Arad;
• Adresa nr. 54/21.05.2020 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad
• Adresele nr. 186/12.03.2020 și nr. 276/15.05.2020 din partea Grădiniței PP „Palatul Fermecat” Arad
• Adresa nr. 305/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad;
• Adresa nr. 604/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad;
• Adresa nr. 281/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Adam Nicolae” Arad;
• Adresa nr. 213/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Ilarion Felea” Arad;
• Adresa nr. 274/21.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad;
• Adresa nr. 246/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Arad;
• Adresa nr. 273/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Arad;
• Adresa nr. 224/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Arad;
• Adresa nr. 379/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad;
• Adresa nr. 440/15.05.2020 din partea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad;
• Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad;
• Adresa nr. 804/21.05.2020 din partea Liceului Național de Informatică Arad;
• Adresa nr. 350/18.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Caius Iacob” Arad;
• Adresa nr. 395/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad;
• Adresa nr. 506/07.05.2020 din partea Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad;
• Adresa nr. 436/21.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Construcții Arad;
• Adresa nr. 27/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;
• Adresa nr. 331/15.05.2020 din partea Colegiului „Csiky Gergely” Arad;
• Adresa nr. 191/15.05.2020 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad;
• Adresa nr. 559/21.05.2020 din partea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi’ Arad;
• Adresa nr. 690/15.05.2020 din partea Liceului Teoretic „A.M Guttenbrunn” Arad;
• Adresa nr. 404/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta’ Arad;
• Adresa nr. 473/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară’ Arad;
• Adresa nr. 774/15.05.2020 din partea Colegiului Național „Dimitrie Țichindeal’ Arad;
• Adresa nr. 839/21.05.2020 din partea Liceului cu Program Sportiv Arad;
• Adresa nr. 181/14.05.2020 din partea Liceului Teologic Penticostal Arad;
• Adresa nr. 94/15.05.2020 din partea Seminarului Teologic Ortodox Arad;
• Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;


P R O P U N E M:
aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:


1) Se suplimentează cu suma de 1.039 mii lei veniturile din fondul european de dezvoltare regională, sume primite în contul plăților efectuate și cu aceeași sumă se suplimentează bugetul aprobat la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, pentru proiectul: „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate, Zona Tarafului”, cu influențele cuprinse în anexa 1, 2, și 3 la proiectul de hotărâre și în referatul UIP;
2) Se diminuează cu suma de 2.310 mii lei bugetul alocat la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, ordonator de credite Centrul Municipal de Cultură Arad, sume alocate proiectelor culturale și proiectelor de tineret cu finanțări nerambursabile, datorită faptului că, din pricina evoluției situației epidemiologice din România, au fost interzise ori suspendate toate activitățile culturale, artistice și sportive, ca urmare a legislației privind instituirea stării de urgență și de alertă, conform referatului din partea instituției;
3) Se modifică denumirile obiectivelor de investiții menționate în referatele Serviciului Investiții;
4) Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei rezerva bugetară, în vederea unor alocări ulterioare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
5) Se majorează cu suma de 310 mii lei creditele aprobate pe capitolul 65.02 „Învățământ” , pentru achiziția de materiale de protecție necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a examenelor naționale, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad, ținînd cont de prevederile ordinelor pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2. Suma este repartizată pe unități de învățământ și clasificație bugetară, conform adreselor din partea instituțiilor de învățământ și influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotârâre,
6) Se modifică bugetul alocat la capitolul 65.02 Învățământ, ținând cont de execuția la zi a cheltuielilor și necesitatea achitării unor facturi de utilități, conform influențelor cuprinse în anexa 1 la proiectul de hotârâre, după cum urmează:
- Colegiul Economic Arad: -69 mii lei;
- Grădinița PP Palatul Fermecat: + 45 mii lei;
- Grădinița PP Curcubeul Copiilor: + 24 mii lei.

7) Se modifică bugetul alocat la capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie’”, pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad și pentru Filarmonica Arad, în urma suspendării contractelor individuale de muncă ale unor salariați și acordarea unei indemnizații de șomaj tehnic de 75% din câștigul salarial mediu brut, ca urmare a restrângerii sau a interzicerii organizării activităților culturale, în spații închise, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2, conform influențelor cuprinse în anexa 1 și în referatele din partea instituțiilor de cultură, după cum urmează:
a) Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad:
- Alte venituri: +270 mii lei;
- Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a CIM din inițiativa angajatorului: + 270 mii lei;
- Festivalul Internațional de Teatru Nou ediția a VIII a: -300 mii lei;
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: + 300 mii lei.
b) Filarmonica Arad:
- Alte venituri: +307 mii lei;
- Indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a CIM din inițiativa angajatorului: + 307 mii lei.


DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved