Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 75579797
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
Actualizat: 05-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

D I S P O Z I Ț I A NR. 525 din 10 martie 2022 privind unele măsuri pentru asigurarea liniștii și ordinii publice, ocrotirii vieții și sănătății cetățenilor în ziua de vineri, 11.03.2022, la meciul de fotbal din Play Out-ul Ligii I, ediția 2021-2022, dintre echipele A.F.C. U.T.A. Arad și ACADEMICA CLINCENI


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A NR. 525
din 10 martie 2022
privind unele măsuri pentru asigurarea liniștii și ordinii publice, ocrotirii vieții și sănătății
cetățenilor în ziua de vineri, 11.03.2022, la meciul de fotbal din Play Out-ul Ligii I,
ediția 2021-2022, dintre echipele A.F.C. U.T.A. Arad și ACADEMICA CLINCENIPrimarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
-art. 3 și art. 15 lit. c) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
-Adresa nr. 1336891 din 08.03.2022, a Grupării de Jandarmi Mobile ”Glad Voievod” Timișoara, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 17977/09.03.2022, prin care se solicită sprijinul Primăriei Municipiului Arad în vederea sporirii măsurilor de ordine și liniște publică pentru ziua de vineri, 11.03.2022, dată la care este programat, între orele 17.30-19.15, meciul de fotbal din Play Out-ul Ligii I, ediția 2021-2022, dintre echipele A.F.C. U.T.A. Arad și ACADEMICA CLINCENI.
În temeiul art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. Pentru prevenirea oricărui pericol privind ordinea și liniștea publică, sănătatea, viața și integritatea corporală a persoanelor, cu ocazia meciului de fotbal din Play Out-ul Ligii I, ediția 2021-2022, dintre echipele A.F.C. U.T.A. Arad și ACADEMICA CLINCENI, se interzice comercializarea băuturilor alcoolice de către societățile comerciale în ziua de vineri, 11.03.2022, între orele 15.30 – 19.30, în zona „Stadionului Municipal UTA - Francisc Neuman” din Municipiul Arad, județul Arad, delimitată de străzile: str. Fulgerului - str. Poetului - str. Câmpul Liniștii - str. Bumbacului - str. Frații Neumann - str. Fecioarei – Calea Aurel Vlaicu.
Art. 2. Încălcarea prezentei Dispoziții se sancționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3. Prezenta Dispoziție se va aduce la cunoștința publică și se va comunica tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

P R I M A R
Călin BIBARȚ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU


Red. și verif. C.E.
2 ex. 1 ex. Dosar Dispoziții Primar 2022
1 ex. Biroul Baze Sportive Cod PMA-S4-20[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved