Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 66151554
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
Actualizat: 05-05-2022
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 39
din 10-01-2022


privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a prelungirii stării de alertă


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A nr. 39
din 10 ianuarie 2022
privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad,
ca urmare a prelungirii stării de alertă


Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
- referatul nr. 1221 din 07.01.2022 al Serviciului Resurse Umane privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a prelungirii stării de alertă;
- prevederile art. 1 coroborate cu prevederile art. 12 alin. (2) - (4) ale Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (5) lit. e) Secțiunea a 2-a Cap. IV, art. 196 alin. (1) lit.b) Cap.VIII Titlul V Partea a III-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E

Art. 1 Până la încetarea stării de alertă la nivel național instituită și prelungită în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, programul de lucru pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad se împarte în două grupe, după cum urmează:

Grupa 1

Luni – miercuri: 8.00 - 16. 00
Joi: 8.00 – 18.00 12.30 – 13.00 – pauză de masă
Vineri: 8.00 – 14.30

Grupa a 2 a

Luni – vineri: 9.00 - 17. 00

Art. 2 Personalul care conduce compartimentele/birourile/serviciile/direcțiile, după caz, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad organizează personalul din subordine astfel încât acesta să se regăsească în una din cele două grupe stabilite la art. 1, cu asigurarea continuității activității la nivelul instituției și a programului cu publicul acolo unde este cazul.

Art. 3 Personalul care conduce compartimentele/birourile/serviciile/direcțiile, după caz, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad organizează activitatea la locul de muncă cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul SARSCoV-2 și a asigurării securității și sănătății în muncă a angajaților, ținând cont și de gradul de vaccinare al acestora, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.

Art. 4 Direcția Generală Poliția Locală Arad asigură respectarea măsurilor prevăzute la art. 12 alin. (4), Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 34/2022 pentru toate clădirile în care serviciile Primăriei Municipiului Arad desfășoară activități de relații cu publicul.

Art. 5 În perioada prevăzută la art. 1, Primăria Municipiului Arad asigură relația cu publicul preponderent prin următoarele mijloace la distanță, publicate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Arad:
- Pagina web: www.primariaarad.ro;
- Hartă sesizări;
- Platforma de contact – Plătește online!;
- Plăți online acces trafic greu;
- Forum întrebări/răspunsuri;
- Adresă petiții, sesizări, reclamații, întrebări;
- E-mail: pma@primariaarad.ro; sesizări@primariaarad.ro; registratura@primariaarad.ro; directiavenituri@primariaarad.ro;
- Telefon: 0257/281850; 0257/283312 - Direcția Venituri;
- Fax: 0257/284744; 0257/253842

Art. 6 Prin excepție de la art. 5, în situația în care nu este posibilă relația cu publicul prin mijloace la distanță, programul de lucru cu publicul se stabilește după cum urmează:

Direcția Serviciul Programul cu publicul
Direcția Comunicare: Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari Luni, marți, miercuri: 8.30– 15.30
Joi: 8.30 – 17.30
Vineri: 8.30 – 14.00
Direcția Venituri Luni, marți, miercuri: 8.30– 15.30
Joi: 8.30 – 17.30
Vineri: 8.30 – 14.00
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Serviciul Stare Civilă Luni, marți, miercuri și vineri: 10.00 – 14.00
Joi: 14.00 – 17.00
Pentru înregistrarea și eliberarea certificatelor de naștere și deces în cazul declaranților care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2:
Luni, marți, miercuri și vineri: 14.00 – 15.00
Joi: 17.00 – 18.00
Oficieri căsătorii programate:
Vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă: 11.00 – 20.00
Înregistrări decese:
Sâmbătă: 9.00 – 12.00
Duminică: 9.00 – 12.00
Serviciul de Evidență a Persoanei Luni, marți, miercuri: 8.30– 16.00
Joi: 8.30 – 18.00
Vineri: 8.30 – 14.00

Secretar general al municipiului Serviciul Agricol Marți: 9.00 -12.00
Joi: 14.00 – 17.00
Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Marți: 9.00 -12.00
Joi: 14.00 – 17.00


Direcția Patrimoniu Serviciul Fond Locativ Marți: 9.00 -12.00
Joi: 14.00 – 17.00
Biroul Evidență și Administrare Domeniul Privat Marți: 9.00 -12.00
Joi: 14.00 – 17.00
Biroul Cadastru Intravilan Și Carte Funciară Marți: 9.00 -12.00
Joi: 14.00 – 17.00
Direcția Edilitară Compartimentul Transport Local, Autorizare Activități Economice Luni, marți, miercuri: 8.30– 15.30
Joi: 8.30 – 17.30
Vineri: 8.30 – 14.00

Art.7 Programul de lucru al personalului încadrat în structurile care asigură desfășurarea activității de relații cu publicul se stabilește cu respectarea normei legale de lucru de 40 de ore pe săptămână.

Art. 8 În perioada prevăzută la art. 1 se suspendă înscrierile în audiență la aleșii locali.

Art. 9 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei dispoziții, Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 2817/2021 privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a prelungirii stării de alertă, își încetează aplicabilitatea.

Art. 10 Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de întreg personalul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad prin grija șefilor ierarhici și se va comunica, de către Serviciul Administrație Publică Locală, celor interesați.P R I M A R
Călin BIBARȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al municipiului
Lilioara STEPANESCU[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iunie 20221
2
3
4
5
6
7
8
9
26


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved