Despre Arad
   
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 71375960
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Caută
 

Căutare avansată
 

Municipiul Arad în cifre

City of Arad in figures


Date statistice mai detaliate şi actualizate,
furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică ARAD
poţi descarca aici:
>>Download<<

Locuitori

179.230

Inhabitants

Femei

90.123

Woman

Bărbați

89.107

Men

Suprafață totală

4.618

Surface area

Locuințe existente

74.960

Dwellings

Lungimea străzilor

370 km

Streets’ length

Rețeaua de distribuție a apei

500 km

Water distribution network

Rețeaua de canalizare

424 km

Sewerage network

Rețeaua de distribuție a gazelor

333 km

Gas network

Rețeaua tramvai

67 km

Tramway network

Tramvaie

152

Tramways

Autobuze

133

Buses

Unități de cazare

68

Hotels & Boarding Houses

Locuri de cazare

3.000

Beds

 

Poziție și distanțe

Position and distance

 

Latitudine

46o10’36”N

Latitude

Longitudine

21o18’04”E

Longitude

Altitudine

107 m

Altitude

București

560 km

Bucharest

Belgrad

209 km

Belgrade

Budapesta

275 km

Budapest

Viena

506 km

Wien

Cluj

270 km

Cluj

Deva

156 km

Deva

Oradea

118 km

Oradea

Timișoara

65 km

Timisoara

 

Orașe înfrățite

Twin cities

 

Localitatea

Țara

Data și nr. documentului încheiat

Budapesta– Sector 12

Ungaria

Acord de înfrățire semnat la 18.05.2015, aprobat prin HCLM nr. 86/09.04.2015

Praga - Sector 5

Republica Cehia

Acord de înfrățire semnat la 10.06.2014, aprobat prin HCLM nr. 284/23.12.2013

Heist-op-den-Berg

Regatul Belgiei

Acord de înfrățire semnat la 19.11.2011, aprobat prin HCLM nr. 287/31.10.2011

Pécs

Ungaria

HCLM nr. 148/29.05.2003 (parteneriat) și Acord de înfrățire semnat la 21.03.2008, aprobat prin HCLM nr. 20/31.01.2008

Gyula

Ungaria

Acord de colaborare semnat în 8.12.1994, aprobat prin HCLM nr. 73/31.10.1994

Hódmezővásárhely

Ungaria

Convenție de colaborare semnată la 3.05.1990

Zrenjanin

Serbia

Acord de colaborare din 1967, Acord de înfrățire semnat în luna mai, anul 2002, aprobat prin HCLM nr.93/30.04.2002

 

 

Învățământ

Education

 

Unit. învățământ / preșcolari, elevi și studenți

87 / 40.713

Educational Institution / pupils & students

Grădinițe / Preșcolari

46 / 4.430

Kindergartens

Școli gimnaziale / Elevi

13 / 6.393

Elementary schools

Școli profesionale / Ucenici

1 / 107

Vocational & apprentice schools

Licee / Elevi

22 / 15.749

High schools

Școli postliceale / Elevi

3 / 995

Postgraduate schools

Universități / Studenți

2 / 13.039

Universities

 

Structura economiei

Economy structures

 

Producție

12,5%

Industry

Comerț intern

25,71%

Trade

Import / export

3,01%

Import / export

Servicii

49,91%

Services

Construcții

8,87%

Constructions

 

Forța de muncă

Labor force

 

Salariați activi

(02.01.2016)

86.746

Employees

Șomeri

(31.12.2015)

1.108

Femei  578

Unemployed

Bărbați  530

 

Zonele Industriale

Industrial Areas

 

(A)  Zona Industrială Vest, cu o suprafață de 130 hectare, este localizată în Nord-Vestul orașului cu acces direct la DN 7 (E68) și la șoseaua de centură. Zona este destinată industriei, depozitelor, serviciilor, având ca utilități: drumuri interioare (cuvertură asfaltică modernă) – 4,4 km; rețea de gaz de joasă presiune (2200 Nmc/h) – 4 km; rețea de canalizare pluvial㠖 6,25 km; rețea de canalizare menajeră sub presiune – 4,8 km; rețea de furnizare a apei potabile – 4 km; rețea electrică (5 km + stație de conexiuni 20 KV + post trafo 630 KVA) ; rețea apă incendii 4 km; stație pompare ape uzate; stație pompare ape pluviale și gospodăria de zonă dotată cu stație pompare + 2 bazine cu capacitate de 500 mc fiecare pentru stocarea apei destinate stingerii incendiilor.

(B)   Zona Industrială Sud, cu o suprafață de 54,17 hectare, este localizată în Sudul orașului (pe drumul către Zădăreni), fiind destinată industriei, depozitărilor și serviciilor. La capitolul infrastructură amintim: rețea electrică + post trafo 20/0,4 KV160KVA, rețea de apă potabilă 2,8 km; rețea apă pentru incendiu 2,8 km; canalizare menajeră gravitațională 2,99 km; canalizare menajeră 1,9 km; stație pompare ape uzate sub traversare Mureș 0,55 km, conducte refulare spre str. Condurașilor 0,57 km, rețele gaze naturale 2500 Nmc/h; amenajare spații verzi 2,69 ha; carosabil 4,42 ha; trotuare 1,48 ha; gospodăria de zonă contituită dintr-o stație de pompare + 1 bazin cu capacitatea de 500mc pentru stocarea apei destinată stingerii incendiilor.

(C)  Zona Industrială Est, cu o suprafață de 20 hectare, este localizată în estul orașului, cu acces direct la DN 7 (E68), la ieșirea spre Deva. Zona este destinată industriei, depozitelor, serviciilor, având ca utilități: drumuri interioare (cuvertură asfaltică modernă) – 1,85 km, rețea de gaz de joasă presiune (2500 Nmc/h) – 1 km, rețea de canalizare pluvial㠖 1,8 km, rețea de canalizare menajer㠖 1,6 km, rețea de furnizare a apei potabile – 1,2 km, rețea electrica 0,85 km+ 2 posturi trafo 630 KVA 20/0,4KV, 1,1 MW); stație pompare ape uzate.

 

Structura cifrei de afaceri pe domenii CAEN (anul 2014)

The structure of turnover on areas CAEN (year 2014)

 

 

A.    Agricultură, silvicultură și pescuit

B.    Industria extractivă

C.    Industria prelucrătoare

D.    Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

E.     Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

F.     Construcții

G.    Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

H.    Transport și depozitare

I.       Hoteluri și restaurante

J.      Informații și comunicații

K.    Intermedieri financiare și asigurări

L.     Tranzacții imobiliare

M.   Activități profesionale, științifice și tehnice

N.    Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

O.    Administrație publică și apărare; Asigurări sociale din sistemul public

P.     Învățământ

Q.    Sănătate și asistență soccială

R.    Activități de spectacole, culturale și recreative

S.     Alte activități de servicii

 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved