EGY TÖRTÉNELEMALAKÍTÓ VÁROS

Arad. Rövid történet

    A régészeti ásatások bizonyítják, hogy Arad Municípium területén a csiszolt kõkorszaktól kezdve éltek. A folyamatos emberi lét kis megszakításokkal a XI. századig bizonyítható, amikor a hûbéri magyar állam kiterjesztette hatalmát erre a területre is.
     Arad vidékére vonatkozó elsõ okirat 1028-ból származik, amelyben megemlítik a helyi lakosoknak a feudális magyar királyság elleni harcát. A helység neve elõször egy 1078-1081 közötti okiratban jelenik meg, amelyet egy 1347-es oklevélbe foglaltak bele. A várost az 1131-es Bécsi Képes Krónikában is megemlítik.
 
    Az Aradot 1551-1552-ben elfoglaló a törökök egy új várat emeltek a Teba gyár jelenlegi helyén. E körül a vár körül fejlõdött ki az új polgári település. A török hódoltság alatt (1551-1687) a stratégiai jelentõségén túlmenõen a város jelentõs kereskedelmi központ is lett, ahogyan azt a híres török utazó, Evlija Cselebi is részletesen leírta.
 
   
  Következo  >>    
Galeria Foto
 

Gallery: CLM_08-12
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved