Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA

     Economia Aradului

  Aşezarea sa geografică, la intersecţia drumurilor comerciale şi apropierea de graniţă, a favorizat dezvoltarea economică a oraşului. Aradul este un centru industrial şi comercial cu o bogată tradiţie. Breslele apărute în secolele XVII - XVIII vor constitui baza de dezvoltare a industriei arădene. Prin renumele produselor sale Aradul va fi considerat unul dintre cele mai importante centre manufacturiere ale imperiului habsburgic.
  În ultima parte a secolului XIX pe lângă mica industrie îşi face apariţia şi marea industrie. Amintim aici moara cu aburi, fabrica de spirt si drojdie şi fabrica textilă a fraţilor Neuman, fabrica de maşini Hendel, fabrica de mobilă Lengyel care prin calitatea produselor sale va ajunge renumită în Europa, fabrica de vagoane condusă de Johann Weitzer. La începutul secolului XX oraşul Arad putea fi considerat printre cele mai dezvoltate oraşe din Transilvania.
  În perioada interbelică marea industrie continuă să fie reprezentată de uzinele Astra, constituite în 1920, unde se vor construi vagoane de cale ferată şi de tramvai, automotoare, camioane şi chiar avioane, de fabricile de textile, ITA, FITA, TEBA, de moara Neuman, de fabrica de mobilă "Lengyel". Apar noi activităţi industriale, cum ar fi Fabrica de zahăr (1926), "Polyrom" (lacuri si vopsele,1930), Uzina Tehnică Arad (becuri electrice 1935), "Iron" (aparate radio si electrotehnice). În 1937 existau 110 unităţi industriale în comparaţie cu 59 câte existau în 1919. Activitatea economică s-a amplificat, plasând Aradul cu cele 4001 de companii pe a patra poziţie din ţară.
  După război dezvoltarea Aradului a fost puternic frânatã, poziţia din perioada interbelicã nemaifiind niciodată atinsă. Au apărut noi activităţi industriale, unele unice în România, cum ar fi Arădeanca (producătoare de păpuşi, 1959) şi Victoria
(producătoare de ceasuri 1962).
   
Next  >>  
Calendar evenimente
 
Iunie 2024


1
2
3
4
5
6
7
8
9
25


 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 

  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Galeria Foto
 

Gallery: Vechi/Old
Description:
Cazino
 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved