Arad - szellem és kultúra
    Arad soknemzetiségû és sokvallású város. A lakosság román, magyar, német, zsidó, szerb nemzetiségû, s ennek megfelelõen létezik két görögkeleti egyházközösség, a román és a szerb, római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus-lutheránus, Mózeshitû egyház. A városban fellelhetõk a neoprotestáns felekezetek, mint a baptista, adventista és pünkösdista is.
   A város szellemi életének kezdetei szorosan kapcsolódnak a valláshoz.
   Az elsõ kulturális és oktatási intézmények a korabeli templomok mellett alakultak. Az elsõ iskolát Höfflich Kamill minorita atya alapította 1703-ban, míg az elsõ gimnáziumot a minorita rend 1745-ben hozta létre.
KULTÚRA
 
    A XIX. század elején Arad szellemi életét három intézmény határozta meg: a Preparandia, a Régi Színház és a Konzervatórium. 1812-ben Arad görögkeleti püspöke, Pavel Avakumovici kezdeményezésére alakult meg a Preparandia, az elsõ román pedagógiai iskola. A tanárai között szerepelt Dimitrie Tichindeal és Constantin Diaconovici-Loga.
      1817 õszén Hirschl Jakab felépítette a színházat. Az elsõ évadot Cristoph Kunz német társulatának színészei nyitották meg a Hamupipõke c. darabbal. A Hirschl-féle színház a legrégebbi álló színházépület Romániában. Színpadán az évek során fellépett számos német, magyar és román társulat. Az új színházat 1874-ben építették, s újjáépítették az 1883-as nagy tûzvészt követõen. 1945-ig a repertoárján csak magyar nyelvû darabok szerepeltek. 1948-ban hozták létre a ma is mûködõ Állami Színházat. 1990-tõl itt zajlik a Klasszikus Színházi Fesztivál, Arad városának egyik legjelentõsebb kulturális eseménye.
   
  Következo  >>      
Galeria Foto
 

Gallery: CLM_08-12
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved